سازمان ها

1-بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس – معاونت ادبیات و انتشارات
پایگاه تخصصی ادبیات دفاع مقدس
تهران – هفت تیر – خیابان کریم خان زند- پلاک 78 – طبقه دوم
تلفن: 02188315823
نمابر: 02188315824
http://www.shat.ir

2-کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری
تهران – صندوق پستی : 3675-15815
شماره تماس: 02188918292